nbsp2preposition

Vložit  

Insert  

Nástroj pro vložení HTML nezlomitelné mezery do textového řetězce tak, jak doporučuje typografická norma.

Tool for inserting HTML non-breaking space according to Czech typography norm.

Prozatím nástroj vkládá nezlomitelnou mezeru:
 • Za neslabičné předložky k, s, v, z, slabičné předložky o, u a spojky a, i
 • Za značky a zkratky str., obr., tab., s., č., §, #, *, †, tj., tzv., tzn.
 • Před značky a zkratky %, hod., h, °C, Kč, €, kg
 • Mezi ustálená slovní spojení a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l.
 • Jednotky objemu a povrchu s horním indexem (m², cm³ atp.)
 • Akademické a vědecké tituly podle tohoto seznamu
Pokud se v textu vyskytuje více zkratek a neslabičných předložek za sebou, vloží se nezlomitelná mezera jen za první výskyt.
Inserting   for these strings:
 • After one-letter prepositions k, s, v, z, o, u, a, i
 • After abbreviations str., obr., tab., s., č., §, #, *, †, tj., tzv., tzn.
 • Before abbreviations %, hod., h, °C, Kč, €, kg
 • Inside a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l.
 • For some units (m², cm³ etc.)
 • Czech university degrees according to this list
When there are more matching rules very close each other, only the first match is applied.
Více informací: Nezlomitelná mezera na Wiki a HTML mezera na jakpsatweb.cz More info: Non-breaking space on Wiki and HTML non-breaking space on Computerhope